Hva er økoturisme

Trøndelag leder vei innenfor økoturisme i Norge. Det er her det er tettest mellom økoturismebedriftene. Økoturisme er en global merkevare som har eksistert i mer enn 30 år, og stadig flere land utvikler nasjonale konsepter og setter mål for sine økoturismebedrifter. Norsk Økoturisme sin merkeordning eies av Innovasjon Norge.

I Norge er økoturisme definert som:

«Berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av» 

 

ØKOTURISMENS 7 LØFTER:

  1. Er natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  2. Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  4. Bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  5. Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  6. Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  7. Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

De reiselivsbedriftene i landet som er sertifisert og godkjent som økoturismebedrifter er presentert på foreningen Norsk Økoturisme sin hjemmeside,og selv om det bare er rundt 20 bedrifter, så er vi veldig stolte av å ha så mange av dem lokalisert her i Nord-Trøndelag.